Przejdź do treści

EE.Diamonds P.S.A.

ul. Pabianicka 31
95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska

Informacje w KRS: https://rejestr.io/krs/917905/ee-diamonds

Opis działalności

 • pozyskiwanie finansowania poprzez:
  • pożyczki prywatne
  • kredyty bankowe
  • emisję akcji
  • emisję obligacji
  • tokenizację/ICO/IEO
 • inwestowanie zgromadzonych środków w przedsiębiorstwa mające opracowane i działające modele biznesowe

Struktura zależności pomiędzy spółkami

Poniżej przedstawiona została planowana struktura zależności pomiędzy spółkami. Obecnie ta struktura jest płaska. Termin realizacji zmian marzec 2022.

EE.Diamonds P.S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Pabianickiej 31 (95-070 Aleksandrów Łódzki) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917905, NIP: 7322204373, Regon 389746844, o kapitale akcyjnym w kwocie 1000,00 PLN.